Proizvodnja vina

 

Pravilna proizvodnja vina u svim koracima je jako bitna. Postupak proizvodnje vina počinje još u vinogradu.  Kakav će kvalitet  proizvedenog vina biti zavisi od  lokacje vinograda, zemljišta na kome grožđe raste, orijentaciji vinograda  prema suncu i stranama sveta, sorti grožđa.

Prvi korak u proizvodnji vina je berba grožđa. Berba je jako složena radnja koja zahteva mnogo iskustva i  umešnosti. Potrebno je više faktora  da se poklopi da bi jedna berba bila uspešna i da se eventualne greške kasnije ne odraze na kvalitet vina. Pravilno određivanje momenta berbe i način sprovođenja iste , znatno utiče na kvalitet vina. Veoma je važno da se grožđe bere u stanju tehnološke zrelosti, kada grožđe dobije zadovoljavajući procenat šećera od  koga zavisi količina alkohola u budućem vinu.

Nakon berbe grožđe se transportuje u vinariju i  kreće se u proces proizvodnje vina koji se deli u nekoliko faza.

Muljanje grožđa  je proces kojim se u mašini koja se zove muljača  odvajaju peteljke i listovi od bobica grožđa, a nakon odvajanja  od peteljki, grožđe se ubacuje  u presu u kojoj se obavlja završni proces izdvajanja soka. Presovanje se mora obaviti što pre, jer se na taj način smanjuje  uticaj i dodir kiseonika  koji u ovoj fazi nije poželjan.

Da bi se odvojile čvrste materije od soka, potrebno je određeno vreme da nefermentisani sok ili mošt odleži u  specijalnim tankovima. Ovaj proces koji se naziva smirivanje  odvija se na niskim temperaturama  od 2 do 12 C, u cilju sprečavanja nekontrolisane fermentacije  izazvane kvascima. Posle smirivanja skoro čist sok odlazi na fermentaciju.

Prirodan proces transformacije prirodnog grožđanog šećera u alkohol  naziva se fermentacija.

Fermentacija može da se obavlja na više načina. U praksi se primenjuje čitav niz različitih metoda, tj. postupaka alkoholne fermentacije mošta.  Mogu se podeliti na spontane klasične i savremene kontrolisane metode.  U zavisnosti od stila koji je vinar izabrao stvaraju se različiti stilovi vina. U zavisnosti od stila vina koje želite da napravite zavisi i dužina fermentacije, pogotovo kod belih vina. Zbog zadržavanja puno sortnih aroma i aromatičnih materija cenjenija je i kvalitetnija fermentacija na nižoj temperaturi koja traje duže. Prilikom kraće fermentacije na višoj temperature vino gubi na aromi.

Nakon alkoholne fermentacije  sledi biološki proces pretvaranja jabučne kiseline u mlečnu koji se naziva  malolaktička fermentacija. Vina posle  malolaktične fermentacije mekšeg su ukusa, a aroma znatno kompleksnija nego kod vina u kojima nije nastupila malolaktična fermentacija.

Odležavanje je proces u kojem mlado vino sazreva. Da bi se oslobodili mrtvog kvasca i smanjila mogućnost bolesti vina,  po završenoj fermentaciji vino se pretače u druge sudove. Vino može odležati u bačvama od hrastovine, ili u posudama izrađenim od inoxa- nerđajućeg čelika.

Da bi se vino zaštitilo od dodira sa vazduhom, sudovi u kojima je vino  moraju se redovno dopunjavati vinom iste kategorije i istog kvaliteta.

Da bi se proizvelo kompleksno i kvalitetnije vino posle odležavanja radi se kupažiranje. Kupažiranje je veoma stara metoda korišćena kod proizvodnje vina, koja podrazumeva  mešanje dva ili više vina  u određenom odnosu radi dobijanja vina  sa izmenjenim sastavom i organoleptičkim osobinama.

Radi stabilnosti vina i zaštite od zamućenja, radi se stabilizacija vina . Vino se izlaže niskim temperaturama i hladi u specijalnim rashladnim uređajima gotovo do tačke mržnjenja, najčešće na temperaturi od  od -4 do -6°C. Bistrina vina je jedan od važnih elemenata za njegovu ocenu. Na tržištu su cenjena  samo potpuno bistra vina kristalnog sjaja.

U toku fermentacije i određeno vreme posle nje vino je veoma mutno. Pretakanjem vino se prečišćava, ali i dalje  u sebi sadrži proteine i druge organske materije koje plivaju po njemu. Klarifikacija ili pročišćavanje vina je proces  kojim se  dobija čisto vino oslobađanjem ovih supstanci. Klarifikacija se može uraditi organskim ili neorganiskim jedinjenjima.

Posle pročišćavanja vina a pre nego se flašira  vino  je potrebno filtrirati.

Punjenje vina u flaše je završna faza  procesa proizvodnje  vina.

Postupak proizvodnje vina možda vam izgleda kada ovo čitate jednostavnim. U praksi nije tako. Koliko je ono zapravo teško, znaju samo čuvari i negovatelji plemenite loze.  Zato imamo u ponudu vina različitog kvaliteta od stonih do vrhunskih.