Ocenjivanje vina i rakije na Novosadskom sajmu

Novosadski sajam

Nekada su sajmovi baš kao i danas bila  mesta komercijalnih i poslovnih susreta  na kojima je osim trgovine  bilo i zabave.

Najznačajniji događaji  u godini za zanatlije i trgovce bili su vašari i sajmovi.Trgovalo se i poslovalo od sajma do sajma.

Od 11. do 26. avgusta 1923. godine održana je Prva novosadska izložba, koja je označila početak organizovanja sajamskih manifestacija  u Novom Sadu. Prva novosadska izložba se ujedno  smatra  i prvom u postojanju Novosadskog sajma.

Novosadski sajam je prerastao u opštejugoslovensku komercijalnu ustanovu 1953. godine

Od sedamdesetih do devedesetih godina 20 veka Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu je zabeležio  svoje zlatno doba. Zbog velikog broja izlagača iz tadašnje Jugoslavije i inostranstva, ovaj sajam se svrstavao među najznačajnije u svetu.

2006 godine otvoren je Kongresni centar „Master“ čija je izgradnja počela 2001, pa su se stekli uslovi  da  Novosadski sajam  krene  sa organizovanje modernih sajmova  Na ogromnom prostoru površine 300.000 m2 , od kojih je 60.000 m2 paviljona,  i preko milion posetilaca godišnje  Novosadski sajam je postao stecište modernih sajmova.

Svake godine na Novosadskom sajmu  u prolećnom terminu održava se  Sajam vina piva i rakije, koji izaziva veliko ineresovanje  publike. Veliki broj izlagača prijavljuje se na sajam jer su prepoznali poslovne mogućnosti koje  im ova manifestacija nudi.

U vreme trajanja sajma održavaju se skupovi i predavanja, o prizvodnji i plasmanu pića uz učešće eminentnih stručnjaka.

Na Sajmu vina, piva, rakije, upriličene su izložbe i degustacije, dok proizvođači imaju  priliku da ostvare neposredni kontakt sa ugostiteljima, hotelijerima i predstavnicima velikih trgovinskih lanaca.

Tokom Sajma organizuje se  i ocenjivanje kvaliteta izloženih proizvoda u četiri kategorije:

-vina

-vina zanatskog tipa proizvodnje

-jaka alkoholna pića

-jaka alkoholna pića zanatskog tipa proizvodnje.

Jaka alkoholna pića i vina  koja su ispunila uslove za stavljanje u promet za neposrednu potrošnju mogu se prijaviti za ocenjivanje kvaliteta. Preduzeća kao i individualni proizvođači  koji se bave proizvodnjom vina i jakih alkoholnih pića mogu se prijaviti za ocenjivanje kvaliteta. U ocenjivanju kvaliteta mogu učestvovati i naučnoistraživačke ustanove.

Ocenjivanje kvaliteta vina

Ocenjivanje kvaliteta vina vrši se po metodi pozitivnih bodova, koja je prihvaćena  od Međunarodne organizacije za vinovu lozu i vino (OIV) i Međunarodne unije enologa. Ocenjivanje kvaliteta vina vrši stručna komisija, izabrana od organizator ocenjivanja.U radu svakog degustatora mora biti obezbeđena apsolutna anonimnost.

U prostoriji u kojoj se vrši degustacija vina  mogu biti samo osobe koje su predviđene organizacijom rada degustacije. Temperatura prostorije u kojoj se vrši degustacija je između 18 i 22 stepena Celzijusova. Boce sa vinom  otvaraju se van uvida degustatora u susednoj prostoriji. Anonimnost uzorka je apsolutno zagarantovana. Iz tog razloga boce sa vinom su u omotu od belog platna.

Uzorci vina se ocenjuju sledećim redosledom:

– prema boji -bela vina, ružica, crna vina, crvena vina

– prema sadržaju šećera -suva vina, polusuva vina, poluslatka vina, slatka vina

– prema aromi -prvo neutralna vina, pa vina od aromatičnih sorti.

Temperatura vina treba da bude:

-bela, ružica i desertna vina 10 – 12 stepeni

-crna i crvena vina 15 – 18 stepeni

-biseri, gazirana i penušava vina 8 – 10 stepeni

Vina koja nisu eliminisana iz ocenjivanja na osnovu konačnog broja pozitivnih bodova  dodeljuje se priznanje:

-Velika zlatna medalja za osvojenih od 90 do 100,00 bodova

-Zlatna medalja  za osvojenih od 85 do 89,99 bodova

– Srebrna medalja za osvijenih od 80 do 84,99 bodova

-Bronzana medalja za osvojenih od 75 do 79,99 bodova

Za priznanje ŠAMPION KVALITETA GRUPE VINA. Može se kandidovati najbolje ocenjeno vino u svakoj kategoriji.

Ocenjivanje jakih alkoholnih pića

Pre ocenjivanja kvaliteta, uzorci jakih alkoholnih pića razvrstavaju se po grupama. Novosadski sajam imenuje stručnu  komisiju koja vrši ocenjivanje kvaliteta jakih alkoholnih pića, degustacijom po sistemu 20 pozitivnih bodova.

Ocenjenim uzorcima jakih alkoholnih pića na osnovu ukupnog broja bodova sajam dodeljuje sledeća priznanja:

-Velika zlatna  medalja od 18,51 do 20,00 bodova

– Zlatna medalja  od 18,01 do 18,50 bodova

– Srebrna medalja od 16,01 do 18,00 bodova

– Bronzana medalja  od 14,00 do 16,00 bodova

Za priznanje ŠAMPION KVALITETA U GRUPI JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA kandiduje se najbolje ocenjeno jako alkoholno piće u svakoj grupi.

Prof. dr Ninoslav Nikićević sa Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu 30 godina neprekidno  sarađuje  sa Novosadskim sajmom. 11 godina je bio sekretar, 9 godina član komisije a od 2005 je stalni  predsednik Komisije za ocenjivanje kvaliteta jakih pića na Novosadskom sajmu. Po rečima profesora  Nikićevića sistem ocenjivanja,  uglavnom svuda u svetu jakih alkoholnih  pića vrši se sabiranjem ocena osnovnih parametara: boje, bistrine, tipičnosti, mirisa i ukusa.